SignoSign 2

Специализираните таблети за подпис на Evolis работят съвместно със софтуерната платформа на Signotec GmbH.
В приложенията на Signotec, моделите на Evolis съществуват с други наименования:

  • Evolis SIG100 = sigma
  • Evolis SIG200 = omega

SignoSign 2

Основния софтуерен продукт за специализираните таблети за подпис е signoSign/2. Със signoSign/2 може да се извършва създаване и подписване на документи по сигурен начин.SignoSign/2 позволява преобразуване на всеки тип документи в PDF и подписването им по сигурен начин със специализиран таблет за подпис.
Основни характеристики на специализиран таблет за подпис са:

  • Създаване на собствени темплейти за автоматизирано подписване на документи;
  • Възможност са избор на последващи действия след подписване: изпращане по e-mail или автоматично архивиране;
  • Възможност за интеграция със съществуваща система за управление на документи.

Софтуерът signoSign/2 е наличен във версии за 32-битова или 64-битова Windows ОС.
30-дневна безплатна версия може да се изтегли оттук:

Download Signosign2

Twain/Wia драйвер

Драйверът позволява използването на таблета за подпис за извличане на изображениe (подобно на скенер).
Twain driver 7.0.26.exe

SignoPAD-Tools

е пакет от две безплатни приложения:

  • signoIntegrator/2: Преобразува подписа в цифрово изображение и го импортва като графично изображение след текущата позиция на курсура във всяко Windows приложение
  • signoImager/2: Преобразува подписа в цифрово изображение и го записва в системата или клипборда.

Версии за 32- и 64- битова операционна система може да се изтеглят оттук:

SignoPAD-Tools_3.1.4_64bit.exe
SignoPAD-Tools_3.1.4_32bit.exe

SlideShow manager e инструмент, чрез който Sig200 може да се ползва като интерактивен дисплей, визуализиращ информация за потребителите, ограничена до 10 картини, организирани като Slideshow.

SlideShow manager може да се изтегли оттук:

signotec_slideshow_3.9.25_en.zip

Software Development Kit (SDK)

SDK е безплатен, наличен е за изтегляне при поискване.

 

Responsive Menu Clicked Image