ID карти на служители в здравните заведения

Government_Hospital-employee-card

В здравните заведения е изключително важно да се идентифицират служителите, да се оптимизира потока на пациенти и посетители, и да се гарантира сигурен достъп до обекта. С ID картите се идентифицира персонала на една болница и се прави разлика между различните категории служители: медицински персонал, администрация, охрана и т.н. Персоналната информация за картодържателя може да бъде отпечатана върху самата карта или кодирана в нея: име, фамилия, снимка, длъжност, отделение, ниво на достъп и т.н. С принтерите на Evolis можете да кодирате информация директно в картата и да съхранявате голямо количество информация, както и да отпечатвате картите бързо и лесно, когато е необходимо.
ID картите на служителите гарантират защитен достъп до различни зони в рамикте на здравното заведение: операционни, лаборатории, кабинети и др.

Responsive Menu Clicked Image