ID карти на служители

Corporate_Employee_ID

Основната функция на ID картите в една организация е да идентифицират служителите. Освен това те могат да служат и за контрол на достъп, в зависимост от нивото на сигурност. Информацията за картодържателя може да бъде отпечатана върху картата или записана в нея: име, фамилия, позиция, отдел, ниво на достъп и др. Принтерите на Evolis включват модули, с помощта на които персоналната информация може да бъде кодирана в картата.

Responsive Menu Clicked Image