Ученически ID карти

Education_SchoolID

Ученическите ID карти могат да изпълняват различни функции, като например: идентификация, безкасови разплащания, ползване на библиотека, спортни и извънкласни занимания, достъп до кабинети и др. Благодарение на графичната персонализация на картите и възможността за кодиране на персонална информация, Вие идентифицирате учениците веднага и осъществявате контрол на достъп на територията на учебното заведение.

Responsive Menu Clicked Image