Premium SDK

Управление на принтери от Вашите собствени приложения

Софтуерния комплект за разработка позволява най-новото поколение принтери на Evolis да бъдат изцяло управлявани от Вашите собствени приложения.

Premium SDK, достъпно чрез Evolis Premium Suite, управлява Вашите принтери, без значение дали са самостоятелни или в мрежа, за най-добра интеграция в рамките на съществуващата инфраструктура.

Принтерите, които се поддържат са:

  • Evolis Zenius
  • Evolis Primacy
  • Evolis Elypso
  • Evolis Apteo
  • Evolis KC200
  • Evolis KC200B
  • Evolis KM500B
  • Evolis KM2000B
Responsive Menu Clicked Image