Сектор Образование


ID картите в образователните институции служат за незабавна и лесна идентификация на ученици, учители, административен персонал и посетители, с цел гарантиране на по-безопасна среда за обучение.

С внедряването на програма за идентификация Вие демонстрирате всеотдайност и лична отговорност за сигурността на Вашите ценни активи.

Responsive Menu Clicked Image