Баджове за събития

Corporate_Event_Badge

Едно от основните предизвикателства при организиране на събития е управлението на потока от хора и контрола на достъп. Този проблем може да бъде решен с персонализирани баджове на посетителите. Баджовете служат за визуална идентификация и могат да съдържат персонална информация като име, фамилия, снимка и др. С принтерите на Еволис може да използвате различни технологии за кодиране баркод или QR код, RFID безконтактен чип, да печатате баджове лесно и бързо преди или по време на самото събитие.

Responsive Menu Clicked Image