Инструкции

Как се почиства принтер Evolis Primacy?

 1. Стандартно почистване на принтер Evolis Primacy?

  Светлинна LED индикация предупреждава за необходимост от почистване на вътрешните механизми на принтера след всеки 1000 отпечатани карти.

  Почистващия ролер в принтера се почиства от своя страна чрез многократно прокарване на почистваща карта, която е покрита с лепящо вещество за отстраняване на замърсявания.

  По този начин се предотвратява замърсяванията върху картите да попадат във вътрешността на принтера.

  Следвайте процедурата за почистване:

  • Отворете капака на принтера;
  • Ако има инсталирана лента, премахнете я от принтера;
  • Затворете капака;
  • Отворете входящия контейнер за карти;
  • Ако има карти в контейнера, премахнете ги;
  • Преместете лоста за определяне на дебелината на картите на позиция MAX;
  • Премахнете защитния слой на почистващата карта;
  • Натиснете двукратно бутона за включване/изключване на контролния панел на принтера;
  • Когато LED индикацията за Карти/Лента започне да премигва, поставете почистващата карта във фидера с почистващата лепкава повърхност нагоре. Почистването започва;
  • Използваната карта се изхвърля автоматично в изходния контейнер. Отворете го и премахнете почистващата карта;
  • Може да извършите процедурата многократно, в зависимост от степента на замърсеност на принтера;
  • Поставете лентата обратно и регулирайте дебелината на картите.
 2. Как се почиства печатаща глава на принтери Evolis Primacy

  Печатащата глава на принтера може лесно да бъде повредена. За да се избегне повреда следвайте инструкциите:

  • Изключете принтера от захранването преди почистване на печатащата глава;
  • Спазвайте стриктно предписанията за периодичността на почистване на принтера. Препоръчително е печатащата глава да се почиства на всяка смяна на лента;

  Следвайте процедурата за почистване:

  • Разкачете захранващия кабел за изключване на принтера. Бутона за включване/изключване изгасва.
  • Отворете капака на принтера;
  • Подгответе специалния тампон с почистваща течност, като притиснете в средата, докато почистващия продукт изтече в тампона;
  • Внимателно почистете печатащата повърхност на главата с движения ляво-дясно;
  • Затворете капака;
  • Изчакайте няколко минути преди да използвате принтера. Почистващата течност трябва да се е изпарила напълно;
  • Включете захранването и принтера.
 3. Как се почиства по-задълбочено Evolis Primacy принтер

  По-задълбоченото почистване, заедно с ръчно почистване на ролерите на входящия контейнер се препоръчва на всеки 5 регулярни почиствания.

  • Отворете капака на принтера;
  • Ако има инсталирана лента, премахнете я от принтера;
  • Затворете капака;
  • Отворете входящия контейнер за карти;
  • Ако има карти в контейнера, премахнете ги;
  • Преместете лоста за определяне на дебелината на картите на позиция MAX;
  • Отворете нова почистваща Т-карта;
  • Натиснете двукратно бутона за включване/изключване на контролния панел на принтера;
  • Когато LED индикацията за Карти/Лента започне да премигва, поставете почистващата Т-карта във фидера. Почистването започва;
  • Премахнете Т-картата;
  • Премахнете защитния слой на почистващата карта с лепящо покритите;
  • Поставете почистващата карта във фидера с почистващата лепкава повърхност нагоре. Почистването започва;
  • Използваната карта се изхвърля автоматично в изходния контейнер. Отворете го и премахнете почистващата карта;
  • Поставете лентата обратно и регулирайте дебелината на картите.

 4. Как се почиства филтър за замърсявания за Evolis Primacy
  Как се почиства филтър за замърсявания за Evolis Primacy

  Филтърът за замърсявания и прах се намира над вентилатора на печатащата глава. Препоръчва се почистване на период от 1 година или 10000 карти, в зависимост от работната среда.
  – Отворете капака и локализирайте филтъра;
  – Извадете филтъра чрез издърпване нагоре и настрани до пълното му отстраняване;
  – Почистете филтъра с помощта на почистващ тампон от всяка страна;
  – Once the filter is removed from its slot, obtain a cleaning wipe supplied by Evolis Card Printer.
  – Монтирайте го обратно в принтера, с движения към вас и надолу, докато чуете звук, индикиращ коректно поставяне;
  – Затворете капака

Responsive Menu Clicked Image