Баджове на посетители

Corporate_Visitor_Badge

Издаването на баджове за посетители е бърз и лесен начин те да бъдат незабавно идентифицирани, като по този начин подобрявате и имиджа на Вашата компания. В зависимост от изискваното ниво на сигурност решенията за издаване на карти могат да варират от най-обикновени до по-специфични:
• Стандартни карти за посетители, предварително отпечатани с име и лого на команията и надпис „Посетител“
• Карти на посетители, име и лого на компанията, снимка и име на посетителя

Responsive Menu Clicked Image